Automatische data analyse

Dankzij SURFsara is er een eerste stap gezet tot automatische data analyse. De wekelijkse rapporten zijn hier te downloaden: https://minio.sensemakersams.org/minio/pdf/

 

Op dit moment wordt er gekeken naar de verandering van de sensor door de tijd heen. Als eerste stap worden vermoedelijke meetfouten verwijderd zodat ze niet worden meegenomen in de verdere analyse. Hierna wordt er per sensor bekeken hoe groot de gemiddelde verandering door de tijd heen is. Als een verandering van meetmoment op meetmoment ineens veel groter is dan normaal, dan wordt dit middels de grafieken en tabellen in het rapport weergegeven.

Dit is een erg mooie eerste stap tot automatische data analyse! In het vervolg zullen we dit verbeteren, niet alleen qua analyse maar ook qua presentatie. Dit zodat de gebruiker sneller en gemakkelijker kan zien of er in een gebied afwijkenende patronen zijn waargenomen.

Heb je een van de rapporten bekeken en heb je vragen? Neem dan contact op! Uiteraard horen we het ook graag als je mee wilt denken over de volgende stappen qua automatische data analyse.