Nederland verdient schone natuur en een gezond milieu

De mouwen opstropen

We hebben als platform Mijn Omgeving de afgelopen tijd weer een paar kleine stappen gezet. De (grote) plannen hadden we al, nu is het echte werk begonnen!

Ben Vollaard (Universiteit van Tilburg) en een bevriende data-analist de data van enkele sensoren bekeken. Temperatuur geeft een sterke correlatie (zoals we al wisten vanuit de literatuur), en de invloed van regen op de sensor hangt af van de locatie van de sensor. In het algemeen is de invloed klein, maar als de sensor bij een regenafvoer is geplaatst dan is dit van zeer grote invloed. Dit laatste bleek uit de bevindingen van een analist uit het oosten van Nederland.

Ook de Saxion Hogeschool doet onderzoek naar de werking van de sensor die door Sodaq is ontwikkeld. Er worden bijvoorbeeld dubbele metingen gedaan met een andere sensor, zodat onder andere de temperatuurinvloeden beter onderzocht kunnen worden. Ook wordt de sensor uitgebreid met een pH- en een temperatuursensor. Deze sensoren worden geplaatst in een sensorpack en er kan in real time worden gekeken naar de data. Door deze toevoeging krijgt de data uit de SODAQ meer betekenis en kan er beter worden bepaald of er bijvoorbeeld een lozing heeft plaats gevonden. Ook worden experimenten ontwikkeld om de sensorpack in afgesloten rioolstelsel te plaatsen zodat verschillende soorten verontreinigingen onderzocht kunnen worden. Dit vergroot onze kennis hoe de sensor reageert onder verschillende omstandigheden.

Begin oktober is er bij de politie in Apeldoorn een Ontwikkelplein Synthetische Drugs georganiseerd, waar een grote alliantie van (semi-)overheidsinstanties en private partijen samenkwam. Het doel was om het bewustzijn van de problematiek van productie en dumpingen te vergroten en om te verkennen welke nieuwe partnerschappen konden worden aangegaan. Het platform Mijn Omgeving heeft als grote katalysator gefungeerd, aangezien belangrijke nieuwe partners Sodaq (Ollie Smeenk) en de Hogeschool Rotterdam (Gennady Oshovsky) via Mijn Omgeving hun intrede deden.

Eind oktober was Mijn Omgeving goed vertegenwoordigd op een innovatiefestival op het gebied van veiligheid in Utrecht. We toonden het dashboard en de huidige experimenten en we legden de visie uit: het zichtbaar maken van een onzichtbaar probleem. Misschien nog belangrijker, het was een effectieve manier om bij een paar honderd politiemedewerkers duidelijk te maken hoe schadelijk en ondermijnend milieucriminaliteit is. Met hun steun zijn we beter in staat om nieuwe verbindingen aan te gaan en partners te mobiliseren.

Wil je meehelpen milieucriminaliteit zichtbaar te maken? Neem contact op!