Hollandse Luchten

Ken je Hollandse Luchten al? Dit platform is al jaren bezig om met behulp van burgers metingen te verrichten, aanvankelijk rondom Tata Steel en nu in de bredere leefomgeving Noord Holland. 

Ze hebben eigen sensoren ontwikkeld en de data komt terecht in een dashboard dat ze zelf hebben gebouwd. Dit alles in samenwerking met diverse deskundige partners die verstand hebben van de omgeving, techniek en luchtkwaliteit. Daarom is Hollandse Luchten een prachtig voorbeeld van citizen science, en wat het nog mooier maakt: Tata Steel is een van de partners!

Het project wordt gedraaid binnen Waag, die al 25 jaar bezig is om burgers te verbinden aan techniek. Voor Waag is Hollandse Luchten een belangrijk project binnen haar onderzoek naar burgergedreven dataverzameling over de kwaliteit van leefomgeving. 

Op de website van Waag: "Dit project biedt kans om bewustwording over luchtkwaliteitsproblematiek te vergroten, in het bijzonder over de rol van de burger hierin. Informatievoorziening over hoe te meten, de kwaliteit van de metingen en de interpretatie en betrouwbaarheid van data is hierbij van groot belang. Door de data uit het meten, in combinatie met een groeiende kennis over luchtkwaliteit, worden burgers een sterkere gesprekspartner voor de overheid, wat zorgt voor constructievere en slimmere oplossingen."

Kortom, bekijk de website en leer meer over dit vooruitstrevend initiatief: hollandseluchten.waag.org


Gezien de overeenkomsten in visie en werkwijze met Mijn Omgeving hebben we besloten enkele van onze watersensoren uit te lenen aan Hollandse Luchten. De combinatie van hun luchtsensoren en onze (Sodaq) watersensoren levert mogelijk weer mooie nieuwe inzichten op. We zijn heel benieuwd!