Wat doet regen met oppervlaktewater?

De Sodaq sensoren meten temperatuur en elektrische geleiding in water. Dat er een correlatie is tussen temperatuur en elektrische geleiding wisten we al, maar wat doet regen met de mate van elektrische geleiding in het water?

Dr. Ben Vollaard (Universiteit Tilburg) nam de proef op de som. Wat blijkt? Regenintensiteit verklaart bijna 40% van de variatie die de Sodaq sensoren binnen een dag registreren, zie de grafiek hieronder (NB: EC staat voor electric conductivity, of te wel de mate van elektrische geleiding).

De invloed van regen op geleidbaarheid in het oppervlaktewater (daggemiddelden)

 

Regenwater heeft een zeer lage mate van elektrische geleiding (bijna 0). Mogelijk dat dit verklaart waarom regen de geleidbaarheid in oppervlaktewater doet verlagen.

Maar let op, soms is de situatie complexer. Een van de Sodaq sensoren was vorig jaar in de buurt van een regenafvoer geplaatst. Bij regen registreerde deze sensor juist een flinke toename van geleidbaarheid. Dit is te verklaren doordat regenwater in dit geval allerlei stoffen op land meesleurde, waardoor deze (vervuilende) stoffen via de afvoer direct bij de sensor in het oppervlaktewater belandden. Hierop hebben we de sensor een paar meter verder geplaatst :)

Het interpreteren van de data blijft dan ook lastig en vergt expertise. Wil je meehelpen? Neem contact op!